تماس با ما

تماس با ما

راه های ارتباطی با ما

  • مشهد - خیابان احمدآباد - عارف 2 - پلاک 1/7 - مرکز تصویربرداری عارف
  • 8419041-2 513 98+
  • aref-medical.com